Förbättra hälsan med yoga

yogaAtt utöva yoga kan ge många fördelar. Det kan därför vara användbart för alla åldersgrupper och oberoende av vilka mål individen har. Det spelar ingen roll om det är en pensionär som vill bli mindre stel, eller en elitidrottare som vill förbättra sin rörlighet eller helt enkelt lära sig att vara mer närvarande i sin kropp.

Det fina med yoga är att det involverar både kropp och själ. Det blandar medveten andning och ett meditationsliknande tillstånd med rörelser och ställningar som både stretchar och stärker muskler. Detta hjälper i sin tur till att utöka kroppskontroll och koordination. En fråga som ofta ställs är: Kan man yoga med halsfluss? Och svaret är ja. Dock ska det göras på ett lugnt och sansat sätt, så att inte pulsen stiger alltför märkbart. Anledningen till att pulsen inte bör höjas är att det då finns risk för hjärtmuskelinflammation. Det fina med yoga är att den kan läggas på precis den nivå som passar individen själv, beroende på vilken nivå denne ligger på både när det kommer till styrka, vighet eller som sagt hälsotillstånd.
Ja, fördelarna är många:

  • Styrka, flexibilitet och kroppskontroll.
  • Hantering av andning, stress samt ökad närvaro.
  • Förbättrad blans och hållning.

Yoga dig till mer balans

Att regelbundet praktisera yoga leder ofta till bättre balans. Det gäller både det fysiska och det mentala. Fysiskt förbättras balansen då många av de ställningar som görs utmanar just balansen. Och svårigheten trappas upp gradvis i och med att utövaren blir mer och mer erfaren. Dessutom hjälper yoga till att förbättra hållningen, vilket inte bara hjälper till att förbättra balansen, utan förebygger även eventuella problem med rygg, nacke och axlar. Att jobba på sin hållning är speciellt viktigt för de som arbetar mycket i sittande ställning. Dålig hållning har nästan blivit en epidemi, då fler och fler arbeten involverar mycket sittande framför exempelvis en dator.

Den inre balansen ska också kunna förbättras med hjälp av yoga. Anledningen till detta är att yoga också är en slags form av mindfulness. Full närvaro i sin kropp uppmuntras i kombination med djupa och medvetna andetag som görs i synkad rytm med de kroppsliga rörelserna. Yogan kommer från början ifrån Indien och är kopplat till spiritualitet, vilket i sig är inriktat på just det inre livet.