Många chefer tränar yoga

Svenska chefer tränar yoga som aldrig förr, mycket för att kunna vara en bättre chef men också för att hantera stress bättre. Vad för typer av yoga är det de utför och varför är det så bra med träning för en arbetsförmåga egentligen?

 

Allt fler upptäcker träningsformen yoga och bokar upp sig på pass i någon yogastudio nära jobb eller hem. Med sig är det smart att ha både en egen yogamatta och bekväma yogakläder i mjukt tyg.

 

Yoga, meditation och mindfulness bland svenska chefer

 

I en artikel i Svenska Dagbladet går det att läsa om en studie som undersökt hur svenska chefer tränar sin psykiska hälsa med yoga och meditation, mer nu än om man gör en jämförelse med bara några år tillbaka:

 

Svenska chefer har en helt ny medvetenhet om vikten av psykiskt välbefinnande. Mer än hälften av de totalt 2 984 personer som svarat på tidningen Chefs träningsundersökning uppger att de tränar sin psykiska hälsa. En tredjedel lägger mer än två timmar i veckan på det – Svenska Dagbladet

 

Att träna sin psykiska hälsa är att visa på att man är medveten om att begreppet hälsa är långt mycket bredare än att bara röra på sig. Många tränar psyket för att bättre kunna hantera stress, men om denna ändå är blir långvarig är det viktigt att träna även det fysiska – eftersom studier visar på att fysisk träning är minst lika effektiv som KBT eller psykofarmaka.

 

Mer produktiva i arbetet när de tränar

 

Studier visar att chefer som tränar på arbetstid är mer produktiva. De har en större koncentration när de väl jobbar, de får mer ork, har bättre tålamod, bättre inlärning, klarar stress bättre och så vidare. Bara positiva effekter med andra ord. De yogaformer som cheferna ägnar sig åt mest är de lugnare varianterna med mycket kontemplativa inslag. Dessa är till exempel:

 

  • Kundalini
  • Yinyoga
  • Medicinsk yoga

 

Viktigare med empati som chef – än god träning

Det är superbra att chefer som tränar orkar mer och har högre tålamod men det är för den delen inte säkert att man trots det är en chef. För det är det andra, intellektuella och empatiska kvaliteter som krävs. I undersökning, som presenteras i tidningen Chef, går det att läsa om hur hela 15 procent av de chefer som deltagit i undersökningen endast tränar för att de tror de är bra för karriären, inte för att bli en bättre chef eller för att må bra. Chefer som tränar kan vara en bra förebild för andra anställda, förutsatt att man inte hetsar folk till träning de inte vill ta del av utan uppmuntrar att medarbetare tar hand om sig själva på det sätt de mår bra av individuellt.

 

Yoga kan hjälpa mot annat än att sänka stressen en hetsig dag. I en artikel i Sveriges Radio går det att läsa om en person som använt yoga för att komma till försoning med sig själv efter en traumatisk upplevelse. Yoga kan alltså vara ett sätt att förlåta sig själv på och känna självkärlek på riktigt, om det är så att man faktiskt är öppen för det. Mer om detta här.