Träning som påverkar

Chefer som tränar är på det stora hela bra, inte minst för de själva och deras chefskap. Men chefer som extremtränar och pratar mycket om det på arbetsplatsen kan även skapa press och stress hos medarbetare.

 

I ett tidigare inlägg skrevs det om hur chefer som tränar gör ett bättre jobb, de blir mer produktiva och känner både mer ork, tålamod och klarar stress bättre än de som inte gör det. Vidare skrev vi även om vikten av att träna sin psykiska hälsa eftersom hälsa just är bra mycket bredare än bara att vara fysiskt aktiv. Att träna sitt psyke hjälper inte bara mot stress, det gör även så att man kan fokusera bättre och vara mer effektiv när man väl jobbar. Smart och sunt med andra ord.

 

Ledare som tränar tillsammans en gång i veckan

 

I Dagens Industri går det att läsa om hur marknadsföreningen inom Göteborgs chefsnätverk tränar tillsammans varje fredag och efter ett pass yoga får alla deltagare möjlighet att bara i en härlig utomhuspool med glasgolv som hänger utanför ett hus på nittonde våningen. Läskigt kanske men väl så effektivt för hälsa och nätverkande inte minst:

 

Även om det inte pratas affärer hela tiden har nätverket visat sig ha affärsnytta. Det har till exempel hänt att någon av medlemmarna mejlat de andra när de letat efter speciell kompetens.

 

Men chefer som extremtränar kan även skapa stor stress på en arbetsplats. Män på höga chefposter bygger ibland sin chefsidentitet på just idrottande och det kan då hända att de även lyfter fram och premierar medarbetare som delar just deras egna intresse. Chefers agerande på en arbetsplats påverkar medarbetare, inte minst hur de väljer att prata om sin livsstil och livsval. Alla har samtidigt rätt att leva sina liv som de vill, vare sig de vill träna eller inte. Mer om detta här.